Wydawnictwo

Atlasy i mapy pomagają w nauce

Każdy współczesny nauczyciel zdaje sobie sprawę z tego, że metoda oparta na bezmyślnym uczeniu się treści na pamięć, nie może mieć już miejsca na żadnej godzinie lekcyjnej. Treści te są zapominane po kilku dniach i tym samym nie wnoszą nic w rozwój naukowy ucznia. A przecież ten musi na dalszym etapie edukacji zmierzyć się z kolejnymi egzaminami, do których pamiętanie podstaw jest całkowicie niezbędne.

Dlatego tak duża rola w metodyce prowadzenia zajęć przypada wszelkim pomocom naukowym. Jeśli przyjrzymy się przykładowo lekcjom geografii, to trudno wyobrazić sobie, aby mogły być one prowadzone wyłącznie w oparciu o podręcznik.

Im młodszy uczeń, tym więcej bodźców potrzebuje, aby zainteresować się danym tematem i aktywnie uczestniczyć w procesie pogłębiania wiedzy. Niezbędnym elementem w tym procesie będą więc wszelkiego typu mapy i atlasy, które nie tylko urozmaicą prowadzone zajęcia, ale uaktywnią uczniów i zmuszą ich do samodzielnych poszukiwań informacji związanych z danym tematem.

Drobne czynności, jak na przykład określenie lokalizacji miejsca, o którym jest aktualnie mowa:

Pomagają dzieciom zarówno kategoryzować pewne zjawiska, jak i łączyć je ze sobą. Poszczególne tematy w ich procesach myślowych zaczynają nachodzić na siebie, dzięki czemu dalsza nauka jest łatwiejsza, bo nie zaczyna się od zera. Mapy i atlasy powinny być jednak wykorzystywane nie tylko w szkołach, ale także w domach. Samodzielne przygotowanie do sprawdzianu również wymaga pogłębiania wiedzy, czemu doskonale tego typu pomoce naukowe służą. Merytoryczne treści są bowiem dużo ciekawsze i bardziej jasne, jeśli urozmaicone są mapami, rysunkami, przekrojami i zdjęciami. Często także pomagają w rozbudzeniu konkretnych zainteresowań i stają się impulsem do dalszego pogłębiania wiedzy.